Image system pro zpracování papírových dokumentů


Stručná charakteristika
SOFTWARE PRO IMAGE ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ FIRMY BT PRAHA

  1. DEFINICE VZORU PRO JEDNOTLIVÉ DOKLADY (FEDIT)
  2. SKENOVÁNÍ DOKLADŮ PODLE ZVOLENÉHO VZORU (TRANS)
  3. PRŮBĚŽNÉ ROZPOZNÁVÁNÍ DAT Z NASKENOVANÝCH DOKLADŮ (RECO)
  4. DOTYPOVÁNÍ NEROZPOZNANÝCH DAT A KONTROLY (DOTYP)
  5. VERIFIKACE/AUTORIZACE DAT (VERIF)
  6. FORMÁTOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DAT K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ (FORMAT)
  7. ZALOŽENÍ DATABÁZE INTERNÍCH PODPISOVÝCH VZORŮ (PDPVZOR)
  8. ARCHIV OBRAZŮ (ARCHIV)BLOKOVÉ SCHÉMA SYSTÉMU PRO IMAGE ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

Otevřít schema v novém okně
1. DEFINICE VZORU PRO JEDNOTLIVÉ DOKLADY2. SKENOVÁNÍ DOKLADŮ PODLE ZVOLENÉHO VZORU3. PRŮBĚŽNÉ ROZPOZNÁVÁNÍ DAT Z NASKENOVANÝCH DOKLADŮ4. DOTYPOVÁNÍ NEROZPOZNANÝCH DAT A KONTROLY5. VERIFIKACE/AUTORIZACE DAT6. FORMÁTOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DAT K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ

Vytvoření dat v požadovaném formátu a jejich předání probíhá nezávisle na obsluze7. ZALOŽENÍ DATABÁZE INTERNÍCH PODPISOVÝCH VZORŮ

Založení databáze podpisových vzorů se provede naskenováním vyplněných formulářů:8. ARCHIV OBRAZŮBT - domovská stránka