Hlášení statistik

Instalační postupyCo dělat při potížích
Scannery RS8xx

HW instalace

 1. Instalace SCSI řadiče (např. Adaptec 2904)
 2. Instalace scanneru

SW instalace

 1. Instalace ovladače SCSI řadiče
 2. Instalace ovladače ASPI
 3. Instalace ovladače Twain -jen model 861 (volitelně, je možné se scannerem komunikovat přímo pomocí API)
 4. Poznámky k instalaci
  Vlastní scanner žádný ovladač nepotřebuje. Pokud se systém dožaduje ovladače, je třeba projít celou instalační proceduru až k poslední obrazovce a vybrat položku označovanou jako deaktivovat zařízení. Toto je třeba projít 8x, protože scanner jakoby sedí na všech LUN. Pokud některý krok stornujete, systém se bude příště opět dožadovat instalace.
Na začátek
Scannery RS800

Problém Řešení
Scanner podává dva a více dokladů Zmenšit mezeru brzdící rolny. Otočte nastavovacím kolečkem v podavači ve směru hodinových ručiček. Viz návod str.11
Scanner nepodává doklady nebo se doklady zasekávají při pohybu z podavače Zvětšit mezeru brzdící rolny. Otočte nastavovacím kolečkem v podavači proti směru hodinových ručiček. Viz návod str.11
Scanner špatně potiskuje doklady
 • Vyčistit inkjet cartridge. Vyjměte cartridge, tenkým předmětem (kancelářská sponka) vytlačte několikrát trochu inkoustu z trysek a vyčkejte vždy, než se inkoust nasákne zpět. Zbytek inkoustu otřete hadříkem nebo papírovým kapesníkem. Vyčistěte také držák catridge, pokud je znečistěný od inkoustu. Viz návod str.14
 • Vyměnit inkjet cartridge. Viz návod str.15
 • Vyměnit držák inkjet cartridge. Požádejte servisní firmu
Na obrazech se objevují vodorovné tmavé pruhy
 • Vyčistit kamery. Použijte nástroj a přípravek z příslušenství scanneru. Viz návod str.10
 • Vyměnit kameru. Požádejte servisní firmu
Obrazy jsou příliš tmavé
Na začátek


Scannery RS861

Problém Řešení
Scanner podává dva a více dokladů Zmenšit mezeru brzdící rolny. Otevřete zadní kryt a otočte černým plastovým kolečkem ve směru hodinových ručiček. Viz návod str.11
Scanner nepodává doklady nebo se doklady zasekávají při pohybu z podavače Zvětšit mezeru brzdící rolny. Otevřete zadní kryt a otočte černým plastovým kolečkem proti směru hodinových ručiček. Viz návod str.11
Scanner neotvírá podavač
 • Stisknout tlačítko (křížek) vedle červené LED Provede se vyčištění dráhy a otevření podavače
 • Ohnout ploché pero ve výstupním zásobníku trochu dolu, aby se nedotýkalo zubů bílé plastové protilehlé rolny. Otevřete přední kryt a otevřete přední scanner stiskem žlutého tlačítka. Mírným tlakem ohněte nepatrně pero směrem dolu. Zavřete scanner a pro kontrolu funkce proveďte několikrát vyčištění dráhy viz předchozí bod.
 • Požádejte servisní firmu
Scanner špatně potiskuje doklady
 • Vyčistit inkjet cartridge. Vyjměte cartridge, tenkým předmětem (kancelářská sponka) vytlačte několikrát trochu inkoustu z trysek a vyčkejte vždy, než se inkoust nasákne zpět. Zbytek inkoustu otřete hadříkem nebo papírovým kapesníkem. Vyčistěte také držák catridge, pokud je znečistěný od inkoustu. Viz návod str.14
 • Vyměnit inkjet cartridge. Viz návod str.15
 • Vyměnit držák inkjet cartridge. Požádejte servisní firmu
Na obrazech se objevují vodorovné tmavé pruhy
 • Vyčistit kamery. Použijte nástroj a přípravek z příslušenství scanneru. Viz návod str.10
 • Vyměnit kameru. Požádejte servisní firmu
Obrazy jsou příliš tmavé
Na začátek

RS861: FW 1.3
RS861: FW 1.4


BT - domovská stránka