Opticky čitelné příkazy k úhradě

Ve spolupráci s Českou národní bankou a Bankovní asociací navrhla firma BT Praha sadu nových jednotných formulářů pro příkazy k úhradě a inkasu. Zvláštní dík patří panu Liboru Hofmanovi za pomoc při jejich grafickém ztvárnění.



Proč zavádět opticky čitelné doklady

Popis dokladů

Objednací čísla





BT - domovská stránka