Naše tipy pro Vás


Ve zprávách auditorů se v poslední době často objevují výhrady ke způsobům označování (razítkování, číslování) příchozí pošty a dokumentů zejména s ohledem na možnost zmanipulování.
Nabízíme velmi kvalitní řešení v podobě elektronických razítek. Umožňují tisknou různé kombinace následujících údajů: datum, čas, pořadové číslo, pevné údaje, např. texty "Podatelna", logo Vaší firmy, atd.
Ochrana proti zneužití může být realizována mechanickým klíčem, chipovou kartou s přístupovým kódem a identifikací obsluhy, mikrotiskem v otisku razítka.

Pro vývozce a speditéry nabízíme celní razítka, která odpovídají příloze č. 29 k vyhlášce č. 135/1998 Sb. a jsou schválena GŘ cel.

Prodejci letenek jistě ocení razítko letenek - validator, které zajišťuje proplacení letenky příslušnou společností.


Ve spolupráci s Českou národní bankou a Bankovní asociací navrhla firma BT Praha sadu nových jednotných formulářů pro příkazy k úhradě a inkasu.

BT - domovská stránka